Onze medewerkers

Praktijkhouder en huisarts:
Mirella Wever
19060577801

Waarnemend huisarts:
Jolijn Deinum

Praktijkassistenten:
Petra Heemstra                                                        Albertine Boersma

Rachel Bloemendaal                                              Inge Camphuisen

Praktijkverpleegkundige:
Kathelijne Kruize

 

Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg:
Marleen Tromp

 

Ondersteuner, Jeugd en Gezin:
Mirjam Gort-Salomons

 

Diëtiste:
Jessica de Boer

 

Praktijkinformatie

Openingstijden

De praktijk is geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Tussen 10.00 en 10.30 uur hebben we werkoverleg en tussen 12.00 en 13.00 uur is het lunchpauze. De praktijk is dan uitsluitend voor spoedgevallen bereikbaar.

Vakantiewaarneming
Huisartsenpraktijk Filius
Griffeweg 1-3
050 312 8739
Van 8.00-12.00 uur kunt u bellen voor dringende zaken die niet kunnen wachten tot na de vakantiewaarneming. Na 12.00 uur alleen bellen in geval van spoed.

Assistentes
Bij de assistentes kunt u terecht voor oren uitspuiten, wratten aanstippen, bloeddruk meten, hechtingen verwijderen en wondbehandeling. Ook uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek worden door hen gedaan.

Als de assistentes bezig zijn met het spreekuur staat het antwoord-apparaat aan. Dit is tussen 14.30 en 16.00 uur.

Indien nodig, kunt u de spoedlijn bellen: 050 – 3142717