Onze medewerkers

Praktijkhouder en huisarts:
Mirella Wever
19060577801

Waarnemend huisarts:
Jolijn Deinum

Praktijkassistenten:
Petra Heemstra                                                        Albertine Boersma

Alexandra Hartog                                          .

Praktijkverpleegkundige:
Kathelijne Kruize

 

Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg:
Marleen Tromp

 

Diëtiste:
Jessica de Boer

 

Praktijkinformatie

Openingstijden

De praktijk is geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Tussen 10.00 en 11.00 uur hebben we pauze en werkoverleg en tussen 12.00 en 13.00 uur is het lunchpauze. De praktijk is dan uitsluitend voor spoedgevallen bereikbaar.

Vakantiewaarneming
Huisartsenpraktijk Filius
Griffeweg  7
Tel 050 312 8739
Van 8.00-12.00 uur kunt u bellen voor dringende zaken die niet kunnen wachten tot na de vakantiewaarneming. Na 12.00 uur alleen bellen in geval van spoed.

Praktijkassistenten
Bij de praktijkassistenten kunt u terecht voor oren uitspuiten, wratten aanstippen, bloeddruk meten, hechtingen verwijderen en wondbehandeling. Ook uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek worden door hen gedaan.

Als de praktijkassistentes bezig zijn met het spreekuur staat het antwoord-apparaat aan. Dit is tussen 14.30 en 16.00 uur.

NHG-Praktijkaccreditatie
Onze samenwerkende huisartsenpraktijken Filius, De Stadshuisarts en Oosterpoort zijn bezocht voor een jaarlijkse gezamenlijke NHG-Praktijkaccreditering. NHG-Praktijkaccreditering is het kwaliteitskeurmerk voor de huisartszorg. Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering.

Een aantal lovende zinnen uit de terugkoppeling van de auditor:
De voorbereiding van het auditbezoek was zeer volledig en verzorgd. Veel lof over het enthousiaste en ambitieuze team, de indrukwekkende samenwerking en (opgestelde) visie op de toekomst.

Kortom: We hebben samen een prachtig resultaat behaald, zodat onze patiënten kunnen blijven rekenen op professionele en betrokken zorg door ons team!