Diabetes

Patiënten met diabetes type 2 komen regelmatig bij de praktijkverpleegkundige voor gezondheidscontroles en adviezen rondom leefstijl en medicatie. Dit zorgprogramma richt zich op het monitoren en behandelen van diabetes type 2.  De praktijkverpleegkundige/POH-S doet dit conform de NHG richtlijn, ze is hier uitgebreid voor opgeleid.  Samen met de patiënt zullen we kijken wat de meest passende zorg is.

Hart- en vaatziekten

In onze praktijk leveren we zorg op maat aan mensen met een verhoogd risico op hart en vaatziekten, bijvoorbeeld mensen met chronische nierschade, of mensen die hart- en vaatziekten hebben doorgemaakt. Ook begeleiden we mensen met boezemfibrilleren en coronairlijden. Hiervoor krijgen patiënten in onze praktijk adequate begeleiding van onze gespecialiseerde praktijkmedewerkers;  de huisarts, praktijkassistenten en de praktijkverpleegkundige/POH-S. We werken hierbij nauw samen met de verschillende disciplines in het ziekenhuis, die we kunnen raadplegen wanneer nodig.

Astma/COPD

Patiënten met Astma en COPD, kunnen terecht bij de praktijkverpleegkundige/POH-S na eventueel een longfunctieonderzoek, om samen tot de meest passende zorg te komen. U kunt terecht bij de praktijkverpleegkundige/POH-S voor adviezen rondom leefstijl en medicatiegebruik. Ook bieden we trajecten indien u een wens heeft om te stoppen met roken.

Chronische nierschade

Chronische Nierschade (CNS) is een groot en veelal onderschat probleem, dat tot hart- en vaatziekten leidt en op termijn dialyse tot gevolg kan hebben. Met het vroeg opsporen en behandelen van CNS kan risico op hart- en vaatziekten worden verlaagd en kan veel schade worden voorkomen. Binnen onze praktijk wordt aandacht besteed aan vroegtijdig opsporen van nierschade en hopen we hiermee gezondheidsproblemen in de toekomst te voorkomen.

Ouderenzorg

Door de toenemende vergrijzing en we ook steeds meer te maken krijgen met ouderen die langer thuis wonen, hebben we de praktijkverpleegkundige/POH-Ouderen waarmee u in gesprek kunt gaan om te kijken hoe u zo lang mogelijk op een veilige manier thuis kunt blijven wonen. De praktijkverpleegkundige/POH-O is goed op de hoogte van de ouderenpopulatie en de kwetsbaarheden, ze  werkt hierbij nauw samen met haar collega`s praktijkassistenten en de huisarts. Tevens zijn we een belangrijke spil binnen het geriatrische netwerk, een gedegen vangnetwerk, dat maakt dat we snel kunnen handelen indien de kwetsbaarheid toeneemt. U kunt altijd terecht voor vragen omtrent de ouderenzorg.